• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بدینوسیله تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 به اطلاع دانشجویان و مدرسان می رسد:

تاریخ انتخاب واحد توسط دانشجویان با توجه به نیسمال ورودی به شرح زیر است:

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای