• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

تقویم اجرایی

عنوان بخش مهلت ثبت نام ارسال آثار به دبیرخانه
بخش شفاهی
1401/12/15
1401/12/15
بخش کتبی
140۲/01/30
مرحله مقدماتی : 140۲/01/30

مرحله کشوری : متعاقبا اعلام می شود
پژوهشی، فناوری،

ادبی و هنری و

نوآفرینی قرآنی
1401/12/15
1401/12/15

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای