مرکز آموزش عالی علمی کاربردی

گروه توسعه سرمایه گذاری

انتخاب

انتخاب من ؛ یک دانشگاه مهارتی

جهت پیش ثبت نام و مشاوره اطلاعات تماس خود را وارد نمایید.

مزایای تحصیل در مرکز

آدرس: اصفهان، میدان قدس، ابتدای خیابان مصلی

مدیریت کسب و کار

کاردانی حرفه ای

بازاریابی

کاردانی حرفه ای

آسانسور و پله برقی

کاردانی فنی

ایمنی کار و حفاظت فنی

کاردانی فنی

مکانیک-تاسیسات مکانیکی ساختمان

کاردانی فنی

مکانیک - تاسیسات صنعتی

کاردانی حرفه ای

طراحی و نقشه کشی صنعتی

نقشه کشی صنعتی

کاردانی حرفه ای

مدیریت کسب و کار

کارشناسی حرفه ای

کارشناسی کوچینگ کسب و کار

کارشناسی کوچینگ

مهندسی فناوری

الکترونیک صنعتی

برق صنعتی

کارشناسی حرفه ای

الکترونیک صنعتی

کارشناسی برق صنعتی

مهندسی فناوری

مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی

مهندسی فناوری

ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع

مهندسی فناوری

آسانسور و بالابرها

مهندسی فناوری

تبلیغات

کاردانی حرفه ای