• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

تقویم اجرایی

عنوان بخش مهلت ثبت نام ارسال آثار به دبیرخانه
بخش شفاهی
1400/10/08
1400/10/08
بخش کتبی
1400/10/08
مرحله مقدماتی : 1400/09/12

مرحله کشوری : 1400/11/23
پژوهشی، فناوری،

ادبی و هنری و

نوآفرینی قرآنی
1400/10/08
1400/10/08

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای