هم عهدی خانواده بزرگ انتخاب

در مسیر یاوری امام عصر در عرصه جهاد اقتصادی

116

لطفا نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی اقدام بفرمایید.

1 / 12

1. نحوه اطلاع رسانی و ثبت نام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

2 / 12

2. مطالب و محتوای بیان شده در غرفه‌های نمایشگاه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

3 / 12

3. توانایی راوی در توضیح غرفه‌های نمایشگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

4 / 12

۴ . ارزیابی شما از محصولات فروشگاه مهدویت چطور است؟

5 / 12

5. نحوه پذیرش و مکان و کیفیت پذیرایی در کافه چگونه بود؟

6 / 12

۶. کیفیت و مباحث مطرح شده در پرده خوانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

7 / 12

۷.مطالب ارائه شده در جلسه سخنرانی مهدویت چه مقدار با نیاز شما تناسب داشت؟

8 / 12

۸. توانایی استاد مهدویت در ارائه مطالب چگونه بود؟

9 / 12

۹. نظم و برنامه ریزی برنامه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

10 / 12

۱۰. نحوه برخورد و تعامل عوامل اجرایی و روحانیون محترم چگونه بود؟

11 / 12

۱۱. محتوای این برنامه چقدر پاسخگوی سوالات و متناسب با نیاز  شما بود؟

12 / 12

۱۲. ارزیابی کلی شما از برنامه نمایشگاه مهدویت چگونه است؟

تبلیغات

کاردانی حرفه ای