• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برنامه امتحانات نهایی مرکز علمی کاربردی انتخاب نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

برنامه امتحانات نهایی مرکز علمی کاربردی انتخاب نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ شنبه 26 خرداد ماه 1403:

راهنمای اخذ تایید مدارک تحصیلی دانشگاه‌ آزاد اسلامی

برای اخذ تاییدیه دانشنامه‌های صادره از دانشگاه‌ آزاد اسلامی ، ابتدا وارد سامانه استعلام مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان  estelam.iau.ir مراجعه کنید. در قسمت "ثبت نام در سامانه" انتخاب کنید. یک ...

راهنمای اخذ تایید مدارک تحصیلی دانشگاه‌های وزارت علوم

برای اخذ تاییدیه دانشنامه‌های صادره از دانشگاه‌های وزارت علوم (دانشگاه‌های دولتی، علمی کاربردی، غیر انتفاعی، پیام نور، فنی حرفه‌ای و … )، ابتدا وارد پورتال سازمان امور دانشجویان (سامانه سجاد) به آدرس portal.saorg.ir شوید. اگر از قبل در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اید، اطلاعات خود را وارد کنید و در غیر این صورت، ابتدا در سامانه سجاد ثبت‌نام کنید.

راهنمای دریافت دانشنامه دانش‌آموخته مراکز علمی کاربردی

راهنمای دریافت دانشنامه دانش‌آموخته 1. اطمینان از صدور دانشنامه از طریق تماس یا ارسال پیام در پیام رسان ایتا به آموزش مرکز (حدود یک سال بعد از زمان فراغت از تحصیل) 2. تهیه مدارک زیر ...

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

برنامه امتحانات نهایی مرکز علمی کاربردی انتخاب نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

برنامه امتحانات نهایی مرکز علمی کاربردی انتخاب نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ شنبه 23 دی ماه 1402 :

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403

تقویم آموزشی نیمسال مهر سال تحصیلی  1402-1403

برنامه امتحانات پایان ترم تابستان 1402

برنامه امتحانات مرکز علمی کاربردی گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب برای ترم تابستان 1402

تقویم آموزشی تابستان 1402

تاریخ های مهم تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۲ :  

موارد انضباطی که در جلسه امتحان ارتکاب آنها توسط دانشجویان تخلف محسوب می شود

ماده 6: موارد انضباطی که ارتکاب آنها توسط دانشجویان در جلسه امتحان ، تخلف محسوب می شود 1. ارتکاب تقلب به هر نحو ( استفاده دانشجو از اطلاعات, تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد، با قصد قبلی براي ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف) 2. فرستادن دیگري به جاي خود یا شرکت به جاي دیگري در جلس...

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای