• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

خبر گیمون

با بازی استعداد ها و مهارت های افراد را شناسایی کنیم… مرکز علمی کاربردی گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به منظور استعداد یابی جوانان و نوجوانان با همکاری مرکز کاراشو و اسنوا اقدام به برگزاری رویدادی یک روزه در تاریخ 13 آبان 1400 به نام «گیمون» نمود. یکی از ماموریت های مهم مرکز علمی کاربردی انتخاب شناخت استعدادها و تمرکز بر توسعه مهارت های افراد است که برگزاری این رویداد موجب شد تا افراد از طریق بازی های طراحی شده در موضوعات و محورهای مختلف بر شکوفایی استعدادهایشان تمرکز کنند. برای مثال یک بازی در راستای پرورش تفکر اقتصادی، یک بازی در راستای پرورش تفکر فنی و یک بازی در راستای پرورش تفکر مدیریتی است که در پایان هر بازی نموداری از عملکرد و میزان استعداد نفرات مشارکت کننده در بازی به صورت جداگانه به خانواده هر کودک یا نوجوان داده خواهد شد. دانش آموزان دررویداد یک روزه کمپ بازی گیمون در قالب تیم های پنج نفره در بیش از ۲۰ بازی خلاقانه، مهارتی، فکری و هیجانی با یکدیگر به رقابت پرداخت اند. محققان دریافتند که امروزه بازی ها در رشد و توسعه مهارت های نرم افراد نقش مهمی را ایفا می کنند و از این رو مراکز آموزشی- مهارتی پیشرفته در جهان درصدد هستند تا با طراحی بازی های نوین در حوزه های مختلف برای سنین مختلف گام مهمی را در این راستا بردارند. این مرکز به دنبال آن است که در برنامه ی آتی خود ازاین نوع رویدادها با همکاری صنایع مختلف بیشتر برگزار نموده و گام مهمی را در راستای بکارگیری روش های نوین آموزشی- مهارتی بردارد.    

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای