• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

کرسی آزاد اندیشی

یکی دیگرازکارهائی که باید در زمینه‌ی مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و علمی انجام بگیرد، میدان دادن به دانشجوست برای اظهارنظر. از اظهارنظر هیچ نباید بیمناک بود. این کرسی‌های آزاداندیشی که ما گفتیم، در دانشگاه‌ها بایدتحقق پیدا کند و باید تشکیل بشود. اگرچنانچه بحث‌های مهم تخصصی در زمینه‌ی سیاسی، در زمینه‌های اجتماعی، در زمینه‌های گوناگون حتّی فکری و مذهبی، در محیط‌های سالمی بین صاحبان توان و قدرتِ بحث مطرح بشود، مطمئناً ضایعاتی که از کشاندن این بحث‌ها به محیط‌های عمومی و اجتماعی ممکن است پیش بیاید، دیگر پیش نخواهد آمد. مقام معظم رهبری مدظله العالی ‌ـ دیدار با اساتید دانشگاه‌ها

اولین نشست کرسی آزاد اندیشی مرکز آموزش علمی کاربردی انتخاب با موضوع «نقش و کارکرد دین در جامعه امروز برگزار گردید.

در این نشست که با راهبری استاد مطهری انجام شد دانشجویان با ارائه نظرات خود به بحث در رابطه با این موضوع پرداختند.

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای