• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

کارشناسی حرفه ای

کوچینگ کسب و کار

تعریف رشته

معرفی رشته کارشناسی کوچینگ کسب و کار

کوچینگ‌ در حوزه کسب‌ و کار، در کنار سایر تکنیک‌های‌ مدیریت‌ عملکرد، توانسته‌ است‌ نقش‌ شایانی‌ در بالا بردن عملکرد و بهرهوری‌ سازمانی‌ داشته‌ باشد. کوچینگ‌ مهارتی‌ است‌ که‌ به‌ افراد می‌آموزد با همراهی‌ مؤثر با مراجع‌ یا کارمند خود و با ایجاد تعامل‌ و خلاقیت‌ او را به‌ سمت‌ بهترین‌ خودش هدایت‌ نماید. به‌ این‌ ترتیب‌ کوچینگ‌ در مورد به‌ فعل‌ رساندن توان بالقوه افراد است‌.

وقتی‌ از رهبری‌ در کسب‌ و کار صحبت‌ می‌شود و اثری‌ که‌ رهبری‌ به‌ جای‌ مدیریت‌ رئیس‌مأبانه‌ در انسانی‌ کردن محیط‌ کسب‌ و کار می‌گذارد، نقش‌ کوچینگ‌ غیرقابل‌ انکار است‌. کوچینگ‌ ابزاری‌ ضروری‌ در جعبه‌ابزار مدیران شده است‌ . از سوی‌ دیگر فرهنگ‌ سازمانی‌ را تحت‌ تأثیر خود قرار داده است‌. امروزه در شرکت‌های‌ بزرگ و پیشرو، از جمله‌ امتیازاتی‌ که‌ به‌ کارمندان ارشد داده می‌شود، داشتن‌ یک‌ کوچ است‌. از سوی‌ دیگر هیأت مدیره شرکت‌ها از خدمات کوچینگ‌ برای‌ مؤثرتر نمودن جلسات خود استفاده می‌کنند و مدیران ارشد در کنار یک‌ یا چند کوچ به‌ اوج عملکرد خود می‌رسند.

رشته کارشناسی کوچینگ کسب و کار مجموعه‌ای‌ از دروس عملی‌ و نظری‌ است‌ که‌ فرد را برای‌ کشف‌ شایستگی‌های‌ فردی‌، ایجاد چابکی‌ در حل‌ مسائل‌ گروهی‌، تسهیلگری‌ ارتباطات درون گروهی‌ و برون گروهی‌ و ارتقاء ظرفیت‌های‌ تیمی‌ و گروهی‌، شناخت‌ محیط‌های‌ متقابل‌ تأثیرگذار بر کسب‌ و کار و کمک‌ به‌ صاحبان کسب‌ و کار برای‌ بقاء و بکارگیری‌ تکنیک‌های‌ کارآفرینانه‌ در کوچینگ‌ آماده می‌ کند.

اهداف اجرای‌ این‌ دوره ورای‌ سازماندهی‌ به‌ نحوه آموزش کوچینگ‌ در کشور عبارت است‌ از:

  • تجهیز مدیران به‌ ابزار مهم‌ رهبری‌
  • ارتقای‌ سطح‌ مهارتهای‌ انسانی‌ مدیران منابع‌ انسانی‌
  • تربیت‌ کارشناسان زبده کوچینگ‌ برای‌ همراهی‌ در ارتقای‌ عملکرد کسب‌ و کارها از طریق‌ رشد افراد

تعریف رشته

ضرورت و اهمیت‌ کارشناسی کوچینگ کسب و کار:

محیط‌ کار در تمام دنیا شاهد حضور نسلی‌ است‌ که‌ دیگر در فرهنگ‌ فعلی‌ کسب‌ و کار حاضر به‌ همکاری‌ با سازمانها نیستند. به‌ تبع‌ نسل‌ هزاره و با توجه‌ به‌ شرایط‌ جدید فرهنگ‌ کار در حال تغییر است‌. به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ سازمانها به‌ مفاهیم‌ جدیدی‌ از جمله‌ رفتارسازمانی‌ مثبت‌نگر یا رهبری‌ روی‌ آوردهاند تا بتوانند عملکرد فردی‌ را ارتقاء داده و بهرهوری‌ سازمان را از این‌ طریق‌ بهبود بدهند. کوچینگ‌ ابزار و مهارت بسیار مهمی‌ برای‌ تحقق‌ فرهنگ‌ سازمانی‌ قدرتمند است‌. لذا پیش‌بینی‌ها آینده پژوهی‌ که‌ روندهای‌ شغلی‌ اخیر را در نظر گرفته‌اند، کوچینگ‌ را جزء مشاغلی‌ می‌دانند که‌ هم‌ از نظر تعداد شاغلین‌، درآمد شاغلین‌ و درخواست‌ استخدام تا ٢٠ سال آینده جزء مشاغل‌ برتر خواهد بود.

با این‌ همه‌ آموزش و پرورش کوچینگ‌، خارج از فضای‌ آکادمیک‌ و توسط‌ سازمانها و انجمن‌های‌ حرفه‌ای‌ انجام شده است‌ و همین‌ امر باعث‌ شده است‌ تا قیمت‌ بالا و تبلیغات اغراق آمیز آن را به‌ کالایی‌ لوکس‌ برای‌ مصرفکننده ایرانی‌ بدل نماید. برگزاری‌ دوره دانشگاهی‌ در این‌ رشته‌ علاوه بر غنی‌ کردن جنبه‌ تبیینی‌ موضوع می‌تواند نابسامانی‌ها در این‌ زمینه‌ را پایان دهد و از سوی‌ دیگر زمینه‌ را برای‌ استفاده سازمانهای‌ ایرانی‌ از این‌ مهارت را فراهم‌ نماید.

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد

یک‌ درس از گروه درس » مبانی‌ نظری‌ اسلام

2

یک درس از گروه انقلاب اسلامی

2

یک درس از گروه تاریخ تمدن اسلامی

2

ورزش١

1

یک درس از گروه اشنایی با منابع اسلامی

2

اصول و فنون مذاکره

2

مدیریت منابع انسانی

2

روانشناسی‌ کار

2

نظریه‌های‌ کوچینگ‌

2

نظریه‌های‌ نوین‌ یادگیری‌

2

روانشناسی‌ تربیتی‌

3

اخلاق حرفه‌ای‌ در کوچینگ‌

1

برقراری‌ تعامل‌ سازنده

2

روانشناسی‌ مثبت‌گرا

2

گوش کردن فعال

2

روش تحقیق‌

2

پرسشگری‌

2

حل‌ مسئله‌

2

تئوری‌ های‌ نیاز و خواسته‌

2

اصول و ارزش های‌ بنیادین‌

2

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد

زبان تخصصی‌

2

تاب آوری‌ روانی‌

1

نظریه‌ ها و سبک‌ های‌ شخصیت‌

2

مبانی‌ تفکر راهبردی‌

3

کاربردهای‌ کوچینگ‌ در سازمان

2

تکنیک‌ های‌ کارآفرینانه‌ در کوچینگ‌

2

طراحی‌ و تسهیل‌گری‌ برنامه‌ توسعه‌

2

کوچینگ‌ گروهی‌ و رهبری‌ تیمی‌

2

کاربرد فناوری‌ در کوچینگ‌

2

کاربینی (بازدید)

1

کارورزی (1)

2

کاروزی (2)

2

کوچینگ‌ ارتباطات و حل‌ تعارض

2

آینده نگری‌ و جهت‌گیری‌ اشتغال

2

مبانی‌ تفکر و کوچینگ‌ سیستمی‌

2

تفکر طراحی‌

2

پویایی‌ گروه

2

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای