• اسلایدر سوم دانشگاه
 • اسلایدر دوم دانشگاه
 • اسلایدر دانشگاه

کارشناسی حرفه ای

بازرسی جوش

تعریف رشته

معرفی رشته کارشناسی بازرسی جوش

بازرسی جوش به صورت بازرسی و کنترل کیفیت و کمیت مراحل جوشکاری انجام شده بر روی محصولاتی مانند لوله ، مخزن و انواع ساز ها تعریف میشود. بسیاری از ویژگی های جوشکاری در حین بازرسی جوش ارزیابی می شوند که برخی به اندازه جوش و بعضی دیگر به وجود  ناپیوستگی در جوش مرتبط هستند. از این جهت، اندازه جوش بسیار مهم است زیرا مستقیما به قدرت و عملکرد جوش بستگی دارد. معمولا بازرسی جوش به چند دلیل انجام می شود که معمولترین آنها مشخص کردن تناسب کیفیت جوش با کاربرد مورد نظر است. به منظور ارزیابی کیفیت جوش، ابتدا باید معیارهایی تعیین کرد که به واسطه آنها بتوانیم ویژ گی های جوش را مقایسه کنیم. علاوه بر این ، برای نشان دادن اینکه چه سطحی از ناپیوستگی جوش قابل پذیرش است، از کدها و استانداردهای خاصی که برای کاربردهای جوشکاری توسعه یافته ، استفاده می شود.

تعریف رشته

 • تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • یرنامه‌ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • بهبود و مستندسازی فرآیندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت‌ها
 • کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه‌های جدید کسب و کار
 • برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار
 • برنامه‌ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه‌ای
 • تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • تفکر نقادانه و اقتضایی
 • خلاقیت و نوآوری

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد

یک درس از مبانی نظری اسلام

2

یک درس از گروه انقلاب اسلامی

2

یک درس از گروه تاریخ تمدن اسلامی

2

تربیت بدنی 2

2

یک درس از گروه اشنایی با منابع اسلامی

2

مدیریت کسب و کار و بهره وری

2

مدیریت منابع انسانی

2

تحلیل هزینه و منفعت/کنترل پروژه

2

معادلات دیفرانسیل

2

برنامه نویسی کامپیوتر

2

مواد مهندسی

3

متالورژی جوش

2

عملیات حرارتی جوش

2

ترمودینامیک و سینتیک مواد

2

محاسبه عدم قطعیت

2

اصل خوردگی و حفاظت

2

اصول تضمین کیفیت در جوشکاری

2

مکانیزم های شکست

2

روش های بازرسی ویژه

2

بازرسی و کنترل کیفی مواد

2

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد

بازرسی خوردگی

1

آزمایشگاه بازرسی خوردگی

2

طرح ریزی کیفی و بازرسی

3

بازرسی سازه و ساختمان

3

بازرسی لوله کشی صنعتی

2

بازرسی ماشین آلات

2

کارگاه بازرسی لوله

2

کارگاه بازرسی مخازن

2

بازرسی بر مبنای ریسک

2

کاربینی (بازدید)

1

کارورزی (1)

2

کاروزی (2)

2

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای