• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

مهندسی فناوری

ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)

تعریف رشته

معرفی مهندسی فناوری ایمنی، سلامت و محیط زیست:

 از دوره مهندسی فناوری ایمنی، سلامت و محیط زیست در صنایع تربیت افرادی است که بتوانند در کارخانه ها و مراکز صنعتی متقر شده و پس از مطالعه و بررسی مشکلات نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید.

ضرورت و اهمیت :

با توجه به اینکه جمعیت زیادی از کشور ما را کارگران تشکیل می دهند و سلامتی جسمی و روانی این قشر عظیم وظیفه ای شرعی است .لذا تربیت نیرو هایی که بتوانند در جهت بالا بردن سطح سلامت کارگران کارخانه ها و کارگاهها و صنایع و معادن فعالیت نماید امری ضروری و غیر قابل انکار است.

دلایل عمده ی ضرورت رشته فوق و تربیت کارشناس ایمنی و سلامت:

کاهش حوادث و بیماریها و بالطبع آن کاهش هزینه

محیط مناسب برای کار و کارگر

سلامت نیروی کار

کاهش آلودگی زیست محیطی

مدیریت منابع و مدیریت پسماند

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

– شناسایی و اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمایی زیان آور محیط کار و ارزشیابی نتایج حاصله و رفع اشکالات اساسی در صنایع مختلف

– تشخیص عوامل مهم بیولوژیکی محیط کار

– تشخیص و بررسی عدم انطباق شرایط کار با قابلیت های جسمی و روانی افراد شاغل در صنایع

– توانایی شناخت مسایل ایمنی محیط کار و علل بروز حوادث ناشی از کار و مدیریت حوادث

– شناخت آثار و علایم مسمویتهای عمده شغلی و یا بیماری های مهم حرفه ای

– بهداشتی نمودن محیط  در صنایع،تأمین آب مشروب بهداشتی،مدیریت پسماند و فاضلاب های صنعتی

 

مشاغل قابل احراز:

کارشناس ایمنی،سلامت و محیط زیست(HSE)

کارشناس ایمنی صنعتی

کارشناس ایمنی و بهداشت صنعتی

کارشناس بهداشت محیط

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد

کاربینی

1

کارورزی 1

2

کارورزی 2

2

یک درس از گروه مبانی نظری اسلامی

2

یک درس از گروه انقلاب اسلامی

2

یک درس از گروه تاریخ و تمدن اسلامی

2

یک درس از گروه آشنایی با منابع اسلامی

1

ورزش 1

2
2
2
2
2
2
2
3
2
3

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای