• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

کاردانی فنی

ایمنی کار و حفاظت فنی

تعریف رشته

معرفی و کاربرد رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی: 

هدف از طراحی و تدوین دوره کاردانی ناپیوسته علمی-کاربردی رشته ایمنی کار و حفاظت فنی،تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه ایمنی وحفاظت کار می باشد که علاوه بر برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی ،وظیفه ارتقا ی سطح ایمنی کارگاههای مشمول را به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار را بر عهده دارند.دانشجویان طی این دوره، دانش و مهارت مدیریت امور ایمنی در واحدهای صنعتی،متناسب با نوع فعالیت آنها را فراگرفته و میتوانند به عنوان مسئول ایمنی در کارگاههای مشمول قانون کار فعالیت نمایند.

 

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

-شناسایی کانون های خطر در کارگاهها

-همکاری با کارفرما در تهیه دستورالعمل های ایمنی

-همکاری در تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه ایمنی

-همکاری در اجرای بازرسی های منظم دوره ای از کارگاه

-نظارت بر رعایت استاندادها و و دستورالعمل های ایمنی

-جمع آوری و ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار

 

مشاغل قابل احراز:

– مسئول ایمنی در کلیه کارگاه های مشمول قانون اداره کار و آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 

طول دوره و شکل نظام مهارتی:

حداقل طول دوره در این مجموعه دو سال است و برنامه های درسی آن برای چهار نیمسال برنامه ریزی شده است. طول هر نیمسال 16 هفته آموزش کامل است. زمان هر واحد تئوری 16 ساعت، آزمایشگاهی 32 ساعت و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

 

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد

کاربینی

1

کارورزی 1

2

کارورزی 2

2

فارسی

3

زبان خارجی

3

یک درس از گروه مبانی نظری اسلامی

2

یک درس از گروه درس اخلاق و تربیت اسلامی

2

تربیت بدنی

1

جمعیت و تنظیم خانواده

1

اخلاق حرفه ای

2

اصول سرپرستی

2

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

2

گزارش نویسی

2

ریاضیات

2

فیزیک کاربردی

2

آزمایشگاه فیزیک کاربردی

1

شیمی

2

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد

آمارو احتمالات کاربردی

2

مبانی ایمنی کار

2

روش های تولید صنعتی

2

زبان تخصصی

2

قوانین و آیین نامه های ایمنی کار

3

روانشناسی کار

2

عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها

2

روش های شناسایی عوامل زیان آور محیط کار

3

ایمنی ماشین آلات

3

ایمنی تاسیسات الکتریکی

3

روش های ایمنی آتش سوزی

3

ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن

3

کارگاه ایمنی و حفاظت فنی

1

وسایل حفاظت فردی

2

مهندسی فاکتورهای انسانی

2

مدیریت ایمنی و بهداشت کار

2

ایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث

3

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای