• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

کاردانی

امور دفتری

تعریف رشته

معرفی رشته کاردانی امور دفتری

توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگی در جوامع انسانی و توسعه صنایع سازمانهای مختلفی را پدید آورد. وجود یک نظام اداری صحیح و منظم را اجتناب ناپذیر میکند و همچنین رشد تکنولوژی و فناوریهای جدید که برای تأمین نیازمندیهای روزافزون اجتماع ضروری به نظر میرسد. امروزه مسائل و سازمان ها متنوع و متفاوتی وجود دارد که برای به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد و همسو با فناوری جدید اطلاعاتی ضمن آشنا ساختن آنان با محیط و علوم جدید و توجیه آنان براسا ،نیاز سازمانها و موسسات آموزشی نیاز به فعالیت دارند بدین منظور و جهت تسریع در انجام امور دفتری و عدم اشتغال مدیران به امور کم اهمیت تر و پرداختن به امور اساسی و تربیت مدیران دفتری متبحر و متخصص ضروری می.نماید از این رو رشته امور دفتری و اصول مدیریت، راههای صحیح برخورد با ارباب رجوع را آموخته و موجبات انجام سریع و صحیح امور مردم را فراهم خواهند ساخت.

رشته کاردانی امور دفتری سرپرستی حوزه ریاست بنگاه های اداری و تجاری شامل مجموعه ای از قابلیت ها است که دست یافتن به آنها نیاز به گذراندن دروس نظری و عملی است که فرد را برای سرپرستی حوزه ریاست بنگاه های اداری و تجاری برقراری ارتباطات مناسب با مسئولین، مدیران و ارباب رجوع پاسخگویی به نامه های حوزه ریاست سازمان برنامه ریزی و هماهنگی جهت شرکت ریاست در جلسات سازمانها و ارگانهای دیگر و … آماده هدف از اجرای این دوره تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز سازمانها و دستگاههای اجرائی برای مدیریت صحیح و عملی مبتنی بر ارزش های اسلامی در حوزه ریاست سازمان باشد.

تعریف رشته

ضرورت و اهمیت‌ رشته کاردانی امور دفتری:

تربیت کاردانانی که از طریق آشنایی و عمل به مبانی و اصول اخلاقی قادر به مدیریت صحیح و عمل دفاتر بزرگ و عظیم ،اداری شرکتهای مختلف و … باشند .

آشنایی رده هایی از نیروی اجرایی و امور دفتری در تشکیلات سازمان با وظایف مدیران و فناوری جدید اطلاعات ( برنامه ریزی، سازماندهی هماهنگی کمک به مدیران در شناسایی و دستیابی به اهداف سازمان ارتقاء دانش و مهارت لازم در سطح سازمان در انجام عملیات امور دفتری  حلقه ارتباطی بین مدیران ، معاونان ،کارشناسان و سایر کارکنان ارتقاء دانشی و مهارت لازم در خصوص آیین نامه ها و مقررات و ضوابط اداری و ….

ایجاد جو تفاهم و و پیوند بین مردم و مدیران به گونه ای که نهایت رعایت وقت مردم و مدیران شود تربیت کاردانانی که از طریق آشنایی با اصول و مبانی مدیریت اداری بتوانند در راه تحول نظام اداری و تقبل بروکراسی بی مورد نقش عمده و اساسی ایفا کند.

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد

یک‌ درس از گروه درس » مبانی‌ نظری‌ اسلام

2

یک درس از گروه انقلاب اسلامی

2

یک درس از گروه تاریخ تمدن اسلامی

2

ورزش١

1

یک درس از گروه اشنایی با منابع اسلامی

2

اخلاق حرفه ای

2

اصول سرپرستی

2

خدمات الکترونیک

2

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

روانشناسی عمومی

2

آمار مقدماتی

3

روابط عمومی

1

حقوق اداری

2

مکاتبات اداری الکترونیکی

2

کاربرد نرم افزارهای اداری

2

اصول آراستگی

2

اصول تنظیم صورتجلسات و تفاهم نامه ها

2

آئین نگارش

2

اصطلاحات اداری و کاربرد آنها

2

اصول برنامه ریزی

2

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد

مطبوعات و رسانه های دیجیتال

2

اصول حسابداری

1

زبان تخصصی اداری

2

سازماندهی و اداره جلسات

2

پدافند غیر عامل

1

مستند سازی و طبقه بندی مدارک

2

اصول رازداری و حمیت سازمانی

2

بایگانی الکترونیکی اسناد

2

تکریم ارباب رجوع

2

کاربینی (بازدید)

1

کارورزی (1)

2

کاروزی (2)

2

تشریفات رسمی

2

تنظیم زمان اصول ملاقات و برگزاری جلسات

2

مهارت های ارتباطی

2

سلامت اداری از منظر اسلام

2

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای