• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

کاردانی فنی

آسانسور و پله برقی

تعریف رشته

معرفی رشته ی کاردانی فنی آسانسور و پله برقی:

با گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش جمعیت تمایل مردم به زندگی در آپارتمانها بیشتر شد و همچنین ساخت برج های چندین طبقه مسکونی و تجاری نیاز به تکنولوژی آسانسور و پله برقی را برای راحتی در جابجایی مردم فراهم نمود. از این رو برای تعمیر و نگهداری و ساخت آسانسور و پله برقی این رشته در دانشگاههای علمی کاربردی تدوین شد.هدف از ایجاد دوره کاردانی فنی آسانسور و پله برقی، تربیت نیروی انسانی حرفه ای در قسمت های  تخصصی نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری انواع آسانسور، پله برقی، پیاده رو متحرک و بالابرهای صنعتی و ساختمانی مورد استفاده در قسمت های مختلف صنعت است. این رشته از گروه صنعت است و به دو صورت ترمی و پودمانی در دانشگاههای علمی کاربردی ارائه می شود.

 

مهارتهای دانش آموختگان رشته کاردانی فنی آسانسور و پله برقی :

ـ تعمیرات قطعات مکانیکی آسانسورهای الکتریکی به وسیله ی نقشه ها و دستورالعمل های کاری

ـ نصب قطعات الکتریکی و راه اندازی آسانسورهای الکتریکی به وسیله ی نقشه ها و دستورالعمل های کاری

ـ نصب قطعات مکانیکی آسانسورهای هیدرولیکی به وسیله ی نقشه ها و دستورالعمل های کاری    

ـ نصب قطعات الکتریکی و راه اندازی آسانسورهای هیدرولیکی به وسیله ی نقشه ها و دستورالعمل های کاری

– نصب و راه اندازی انواع پله برقی وپیاده روهای متحرک به وسیله ی نقشه ها و دستورالعمل های کاری

– تعمیرات و نگهداری آسانسورهای الکتریکی و هیدرولیک به وسیله ی اطلاعات و کاتالوگ های فنی آن

– تعمیرات و نگهداری پلکاه برقی و پیاده روهای متحرک به وسیله ی اطلاعات و کاتالوگ های فنی آن

 

بازار کاری رشته کاردانی فنی آسانسور و پله برقی:

– نصاب آسانسور

– نصاب پله برقی و پیاده روهای متحرک

– تعمیرکار و مسئول نگهداری آسانسور

– تعمیرکار و مسئول نگهداری پله برقی و پیاده روهای متحرک

-تدریس در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای

 

طول دوره و شکل نظام مهارتی:

حداقل طول دوره در این مجموعه دو سال است و برنامه های درسی آن برای چهار نیمسال برنامه ریزی شده است. طول هر نیمسال 16 هفته آموزش کامل است. زمان هر واحد تئوری 16 ساعت، آزمایشگاهی 32 ساعت و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

 

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد

کاربینی

1

کارورزی 1

2

کارورزی 2

2

یک درس از گروه مبانی نظری اسلامی

2

یک درس از گروه درس اخلاق و تربیت اسلامی

2

تربیت بدنی

1

فارسی

3

زبان خارجی

3

جمعیت و تنظیم خانواده

1

برنامه سازی کامپیوتر

1

ماشین افزار و روشهای تولید

2

استاتیک و مقاومت مصالح

3

نقشه کشی عمومی

1

کارگاه مکانیک عمومی

1

کارگاه جوشکاری

1

مدارهای الکتریکی

3

الکترونیک عمومی

3

آزمایشگاه الکترونیک عمومی

1

کارگاه نقشه کشی برق

1

سرفصل دروس

نام درس

تعداد واحد

کارگاه برق و مدار فرمان

1

زبان فنی آسانسور و پله برقی

2

شناخت آسانسورهای الکترونیک

3

شناخت آسانسورهای هیدرولیک

3

کارگاه راه اندازی آسانسورهای هیدرولیک

1

مبانی نصب و راه اندازی آسانسور

3

مبانی نصب و راه اندازی پله برقی

2

کارگاه نصب اجزا مکانیکی

1

کارگاه نصب اجزا الکتریکی

1

کارگاه نصب و راه اندازی پله برقی

1

مبانی سیستم های تعمیرات و نگهداری آسانسور و پله برقی

3

کارگاه تعمیرات و نگهداری آسانسور و پله برقی

1

ایمنی و بهداشت محیط کار

2

گزارش نویسی فنی

2

کارآفرینی

2

اصول سرپرستی

2

ریاضی عمومی

3

فیزیک عمومی

2

فیزیک الکتریسیته

2

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای