• اسلایدر سوم دانشگاه
 • اسلایدر دوم دانشگاه
 • اسلایدر دانشگاه

نکات مهم درباره تکمیل و تحویل کاربرگ و گزارش های کارورزی  1 و 2

دانشجویانی که در این ترم درس کارورزی گرفته اند باید برای تکمیل وتحویل گزارش کارورزی موارد زیر را رعایت کنند:

 

 • با مراجعه به محل کارورزی بخش پایین صفحه اول کاربرگ فوق را به تایید محل کارورزی رسانده و مهر و امضا شود.

 

 • گزارش کار روزانه خود را در جداول صفحات مربوط به گزارش هفتگی کاربرگ (فرم 213-2) به طور خلاصه بنویسد. حداقل 30 روز کاری و روزانه حداکثر 8 ساعت کار و در مجموع حداقل گزارش ۲۴۰ ساعت کار در صفحات گزارش هفتگی نوشته شده باشد.

 

 • در روزهای مربوط به تعطیلات رسمی و جمعه ها و روزهایی که محل کارورزی تعطیل است نباید گزارش نوشته شود و باید از کلمه تعطیل در سطر آن روز استفاده شود. ( مگر آنکه محل کارورزی به صورت شیفتی باشد. در این صورت مربی کارورزی باید در صفحه اول کاربرگ فوق ، ساعتهای شیفت کارورز را مشخص و تایید نماید.)

 

 • گزارش ماهانه کاربرگ (فرم 21۳-۳) در دو صفحه توسط دانشجو باید تکمیل شود.

 

 • در کاربرگ 4-213 (ارزیابی نهایی کارورز توسط مربی)، مربی محل کارورزی باید نمره خود را در جدول مربوطه وارد نموده و در انتهای کاربرگ، نظر خود در رابطه با عملکرد دانشجو را بیان نماید.

 

 • امضای کارورز و مربی در تمامی صفحاتی که محل امضا گذاشته شده است، ثبت شود.

 

 • در فرمهای 5-213 و 6-213 کاربرگ ، دانشجو باید فقط سربرگ این گزارشات را تکمیل نماید. تکمیل جدول توسط مدرس محترم درس کارورزی صورت می گیرد.

 

 • در حین اجرای کارورزی گزارش نهایی طبق مشخصات مورد نظر مدرس محترم ، از جزییات آموزش دیده شده یا شرح کارهای انجام شده در دوره کارورزی ، بوم کسب و کار تهیه شده و … تهیه نمایید.

 

 

 • در زمان تحویل اعلام شده توسط آموزش ، علاوه بر کاربرگهای تکمیل شده ، گزارش پایانی کارورزی نیز به آموزش مرکز تحویل داده شود.

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای