• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

به محتوای دورۀ سبک زندگی ایرانی-اسلامی از 1-5 چه امتیازی می دهید؟(Required)
محتوای دوره تا چه حد با مسائل و مشکلات فردی و خانوادگی شما ارتباط داشت؟(Required)
تا چه میزان محتوای دوره را کاربردی و مفید می دانید؟(Required)
به تناسب مدت زمان دوره و محتوای دوره چه امتیازی می دهید؟(Required)
به تسلط استاد به محتوای دوره چه امتیازی می دهید؟(Required)
به کیفیت صدا و تصویر چه امیتازی می دهید؟(Required)
میزان اطلاعات شما پیرامون سبک زندگی ایرانی – اسلامی نسبت به قبل از شرکت در دوره چه قدر افزایش یافته؟(Required)
از نظر شما موضوعات مطرح شده در دوره برای حل کدامیک از موارد زیر کاربرد دارد؟(امکان انتخاب چند گزینه وجود دارد)(Required)
میزان اطلاعات شما پیرامون سبک زندگی ایرانی – اسلامی نسبت به قبل از شرکت در دوره چه قدر افزایش یافته؟(Required)

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای