• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

مقررات جلسات امتحان پایان نیمسال

ورود به جلسه امتحان

◀️ ورود به حوزه امتحانات 15 دقيقه قبل از شروع هر امتحان امكان پذير بوده و پس از شروع امتحان درهاي ورود بسته مي شود.

◀️ براي ورود به جلسه امتحان ، همراه داشتن كارت ورود به جلسه الزامي مي باشد.

◀️ همراه داشتن كتاب ، جزوه و … و هرگونه وسايل اضافي در جلسه امتحان ممنوع مي باشد.

 

قبل از شروع امتحان

◀️ دانشجويان طبق شماره حوزه امتحان و شماره صندلي درج شده بر روي كارت ورود به جلسه بر روي صندلي خود مستقر شوند.

◀️ هرگونه جابجايي شماره و محل صندلي تخلف محسوب مي شود.

 

در زمان برگزاري امتحان

◀️ رعايت سكوت و نظم جلسه امتحاني

◀️ عدم ارتكاب هرگونه موارد تخلف و تقلب در امتحانات

◀️ امضا صورتجلسه حضور و غياب در هنگام مراجعه مسئول تطبيق عكس

 

برخي موارد تخلف در امتحانات

◀️ همراه داشتن هرگونه كتاب ، جزوه ، يادداشت و … (به جز دروس خاص كه قبلا توسط مدرس به آموزش اعلام شده باشد.)

◀️ هرگونه استفاده از تلفن همراه ( تماس ، عكسبرداري و … ) و هدفون

◀️ رد و بدل كردن هر گونه نوشته و … يا نگاه بر روي ورقه امتحاني ساير دانشجويان و يا صحبت با آنان

◀️ هر گونه بر هم زدن نظم جلسه امتحان

◀️ حضور فرد ديگر به جاي دانشجو

◀️ جابجا كردن شماره يا محل صندلي

◀️ خروج اوراق و ساير مدارك امتحاني از جلسه (سوالات ، پاسخنامه ، چكنويس و …)

مشاهده هرگونه تخلف و تقلب موجب ثبت و گزارش به شوراي انضباطي خواهد بود.

 

پس از برگزاري امتحان

◀️ كليه اوراق و مدارك امتحاني ( سوال ، پاسخنامه ، چكنويس و … ) تحويل مراقب جلسه آزمون شود.

◀️ خروج فوري از حوزه امتحانات و عدم تجمع بعد از خروج از جلسه

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای