• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

معرفی صاحبان ایده و تیم های فناوری جهت شرکت در جشنواره اینوماین 4

به استحضار میرساند مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو) در نظر دارد چهارمین جشنواره ایده های ارزش آفرین بخش معدن و صنایع معدنی اینوماین (۴ را در بهمن ماه ۱۴۰۲ با هدف شناسایی نو آوران فناور، فرصت سازی برای صاحبان ایده های معدنی و صنایع معدنی، تجاری سازی ایده های برتر حل مسائل ملی مبتنی بر اندیشه ایرانی جلب و هدایت سرمایه گذاری همگرایی صاحبان صنعت و پژوهشگران فناور، توسعه فضای تعامل همفکری و خلاقیت در زمینه های صنعت و معدن را برگزار نماید.

معرفی صاحبان ایده و تیم های فناوری جهت شرکت در جشنواره اینوماین 4

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای