• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

فناوری های نوین در امداد و نجات و اطفا حریق

پوستر رویداد استارتاپی مرکز آموزش علمی کاربردی خدمات ایمنی و آتش نشانی تبریز با موضوع ((فناوری های نوین در امداد و نجات و اطفا حریق))

فناوری های نوین در امداد و نجات و اطفا حریق

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای