• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

فراخوان دانشجوی کارآفرین

Max. file size: 200 MB.

دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای تقدیر از دانشجویان کارآفرین خود، قصد جمع آوری اطلاعات دانشجویانی که در سمت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت های ثبت شده هستند را دارد.
تقاضا می شود در صورتی که شرایط بالا را دارا هستید نسبت به تکمیل فرم و ارسال فیش واریزی بیمه پرسنل خود اقدام نمایید.
شایان ذکر است مرکز آموزش انتخاب محرمانگی اطلاعات ارسالی را تضمین می نماید.

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای