• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

طرح هاي مصوب کارگروه آموزش،پژوهش و نوآوري (اولویت هاي پژوهشی استان)

لیست اولویت هاي پژوهشی مصوب کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوري استان اصفهان در آدرس  rao.ui.ac.ir در بخش دبیرخانه گروه کاري پژوهش قابل دسترسی است. خواهشمند است به اطلاع  اعضاي هیات علمی و پژوهشگران رسانده شود. لازم به ذکر است عناوین لیست شده اولویتهاي پژوهشی مورد نیاز استان بوده و اعتبار آنها از محل تجمیع اعتبار پژوهشی دستگاه هاي اجرایی استان اصفهان تامین شده است. با توجه به اهمیت موضوعات ذکر شده و فرصت کوتاه باقی مانده براي جذب اعتبارات (تا انتهاي سال 1401 ) خواهشمند است علاقمندان پیشنهاده هاي خود را حداکثر تا ساعت 24 روز جمعه مورخ 12 بهمن 1401 در آدرس فوق بارگذاري نمایند.

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای