• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

شناسایی و معرفی قهرمانان ورزشی دانشجو

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه در جهت بهره مندی حداکثری و شناسایی و معرفی قهرمانان ورزشی دانشجو از ظرفیت این گروه از دانشجویان عزیز در ترکیب تیم های ورزشی دانشگاه در نظر دارد ضمن تشکیل شناسنامه ورزشی ورزشکاران خبره و نخبه از حضور این عزیزان در ترکیب تیم های ملی دانشجویی نیز بهره مند گردد.

دانلود فرم اطلاعات دانشجویان ورزشکار پذیرفته شده در دانشگاه  (طبق آیین نامه پذیرش قهرمانان ورزشی)

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای