• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

سمینار اجزاء میراث ساخته شده از مصالح بنایی و مکانیزمهاي شکست به میزبانی دانشگاه اصفهان

به استحضار میرساند نهمین سمینار بین المللی و هشتمین سمینار اتحادیه دانشگاههاي تفتاش به  میزبانی دانشکده مهندسی عمران و حمل نقل دانشگاه اصفهان شامل 1 سخنرانی با همکاري یکی از اساتید برجسته دانشگاه صنعتی ییلدیز ترکیه در تاریخ یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 از ساعت 11 تا 12 در محل این دانشکده با موضوع اجزاء میراث ساخته شده از مصالح بنایی و مکانیزمهاي شکست با ارائه گواهی برگزارمی گردد.

int-office@cet.ui.ac..ir : ایمیل

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای