• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

رویداد استارت آپی نوآوری و رفع موانع تولید ملی محصولات ایمنی و آتش نشانی

مقرر است سومین رویداد استارت آپی نوآوری و رفع موانع تولید ملی محصولات ایمنی و آتش نشانی ” توسط مرکز آموزش علمی کاربردی آتش نشانی ایمنی و خدمات شهری  استان تهران غرب در دی ماه سال جاری برگزار گردد.

رویداد استارت آپی نوآوری و رفع موانع تولید ملی محصولات ایمنی و آتش نشانی

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای