• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

رویداد استارت آپی راهکارهای رفع موانع و مشکلات اقتصاد دریامحور خلیج فارس

. رویداد استارت آپی راهکارهای رفع موانع و مشکلات اقتصاد دریا محور خلیج فارس” توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر در اسفندماه ماه سال جاری برگزار گردد.

رویداد استارت آپی راهکارهای رفع موانع و مشکلات اقتصاد دریامحور خلیج فارس

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای