• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

رویداد استارتاپی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز با موضوع «ایمنی در محیط کار باتاکید بر صنایع و کارگاههای صنعتی»

رویداد استارتاپی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز با موضوع «ایمنی در محیط کار باتاکید بر صنایع و کارگاههای صنعتی»

رویداد استارتاپی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز با موضوع «ایمنی در محیط کار باتاکید بر صنایع و کارگاههای صنعتی»

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای