• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

رویداد استارتاپی «فناوری های نوین در خودرو و صنایع وابسته» مرکز آمیکو

رویداد استارتاپی «فناوری های نوین در خودرو و صنایع وابسته» مرکز آمیکو
رویداد استارتاپی «فناوری های نوین در خودرو و صنایع وابسته» مرکز آمیکو

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای