• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

دعوت به مشارکت در اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال

 توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال

توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال

https://icbdconf.ui.ac.ir/fa

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای