• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

جشنواره بین المللی سلامت

دومین جشنواره بین المللی سلامت دانشجویان با هدف ضرورت و اهمیت موضوع سلامت و همدلی و با محوریت سلامت جسم و روان ارتقاء سواد سلامت و بهبود سبک زندگی دانشجویی از سوی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برگزار میگردد.

جشنواره بین المللی سلامت

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای