• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برگزاری سومین کنگره بین المللی نهج البلاغه راه نجات با عنوان نهج البلاغه و زیست شرافتمندانه

برگزاری سومین کنگره بین المللی نهج البلاغه راه نجات با عنوان نهج البلاغه و زیست شرافتمندانه
برگزاری سومین کنگره بین المللی نهج البلاغه راه نجات با عنوان نهج البلاغه و زیست شرافتمندانه

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای