• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برنامه های مجازی ایام فاطمیه (س)

https://heyatonline.ir/fa/heyat/38

از12لغایت 18دی ماه ساعت 19:30

16دی ماه علاوه بر رنامه مذکور ساعت 14 هم برنامه خواهد بود

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای