• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برنامه دروس کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار – نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403

ورودی بهمن 1400

مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

ورودی مهر 1401

ورودی بهمن1401

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای