• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برنامه دروس کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار – نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403

ورودی مهر 1401 :

ورودی بهمن1401 :

ورودی مهر 1402 :

 

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای