• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برنامه دروس کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی – نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403

ورودی مهر 1401

کاردانی فنی تاسیسات صنعتی

ورودی بهمن1401

کاردانی فنی تاسیسات صنعتی

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای