• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برنامه امتحانات نهایی مرکز علمی کاربردی انتخاب نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

برنامه امتحانات نهایی مرکز علمی کاربردی انتخاب نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

شنبه 26 خرداد ماه 1403:

یکشنبه 27 خرداد ماه 1403:

دوشنبه 28 خرداد ماه 1403:

عید سعید قربان (تعطیل)

سه شنبه 29 خرداد ماه 1403:

چهارشنبه 30 خرداد ماه 1403:

پنجشنبه 31 خرداد ماه 1403:

جمعه 1 تیر ماه 1403:

شنبه 2 تیر ماه 1403:

یکشنبه 3 تیر ماه 1403:

دوشنبه 4 تیر ماه 1403:

سه شنبه 5 تیر ماه 1403:

عید سعید غدیر خم (تعطیل)

چهارشنبه 6 تیر ماه 1403:

پنجشنبه 7 تیرماه 1403:

یکشنبه 10 تیرماه 1403:

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای