• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

برگزاری استارتاپ مرکز تصمیم یار طوس با عنوان ایده های نوین در کسب و کارهای خرد و کوچک

پوستر رویداد استارت آپی

مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار طوس با موضوع ایده های نوین در کسب و کارهای خرد و کوچک 

برگزاری استارتاپ مرکز تصمیم یار طوس با عنوان ایده های نوین در کسب و کارهای خرد و کوچک

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای