• اسلایدر سوم دانشگاه
  • اسلایدر دوم دانشگاه
  • اسلایدر دانشگاه

اطلاعیه معاونت مالی اداری جهت تسویه حساب دانشجو و انتخاب واحد ترم جدید

دانشجویان محترم توجه داشته باشند. در زمان ثبت نام و جهت تایید انتخاب واحد می بایستی نسبت به پرداخت شهریه ثابت خود اقدام نمایند. درغیر اینصورت انتخاب واحد آنان پس از مدتی بصورت اتوماتیک حذف خواهد شد.

 

دانشجویانی که به دلایل مختلف من جمله ثبت معادلسازی، تغییرات واحد و دروس و غیره، از ترم های گذشته دارای بدهی می باشند باید پیش از تاریخ انتخاب واحد خود نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.

تمامی حقوق برای مرکز محفوظ است.

Template Design:Dima Group
َUA-103088074-1

تبلیغات

کاردانی حرفه ای