دروس مشمول آزمون متمرکز نیمسال اول 1400-1401

  مدرسان محترم و دانشجویان گرامی   بدین وسیله فهرست عناوین دروس مشمول آزمون متمرکز نیمسال اول 1400-1401 به همراه منابع درسی و زمان برگزاری امتحان آنها اعلام می شود. امتحان پایان ترم این دروس به صورت سراسری توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود.   تذکر مهم: از 20 نمره نهایی دروس مشمول … ادامه خواندن دروس مشمول آزمون متمرکز نیمسال اول 1400-1401